TKS AS har overlatt ansvar for deleproduksjon og salg av dette, for alle eldre postetsettere og -høstere, samt avlesservognene UN7000 og UN8000 til Underhaug AS.

Ta kontakt for mer informasjon
 

Se www.underhaug.no                                        

bakkepakker

vippetank

underhaug

underhaug

underhaug

underhaug

Belgiske AVR har overtatt produksjonen av potetsettere.

Delekataloger og Instruksjonsbøker

Vi har lagt ut disse for de fleste av våre produkter, slik at våre forhandlere og kunder kan laste disse ned ved behov.
Filene er elektroniske eller skannet inn i A4 format og lagt ut i pdf-format. Du må eventuelt laste ned Adobe Reader fra www.adobe.com dersom du ikke har programmet fra før.

Listene er ikke søkbare i tekst, men godt egnet for utprint - helt eller delvis. Størrelsen på filene varierer fra 2 - 10 MB.